Omgevingsvergunning uitbreiding woning en melding zorgwonen Sint-Annekestraat 18 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018
  • OMV_2018078059 en OMV/2018/0124

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaande vrijstaande woning en het creƫren van een ondergeschikte wooneenheid in de woning met het oog op zorgwonen + melding zorgwonen. Het betrokken perceel heeft als adres Sint-Annekestraat 18 Heultje en als kadastrale ligging 1D658M en 1D658N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60