Omgevingsvergunning uitbreiding woning met veranda Oeveldorp 26 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018
  • OMV_2018042870 en OMV/2018/0018/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over het uitbreiden van een woning met een veranda. Het gaat over de woning met als adres Oeveldorp 26 in Oevel en als kadastrale ligging 4A134T2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60