Omgevingsvergunning uitbreiding woning Oosterwijk 92 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019061475 en OMV/2019/0031/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Wesley Van Noten en Nikki Wuyts voor het uitbreiden van de bestaande woning na het slopen van de bestaande aanbouw en stabiliteitswerken in en aan de achtergevel van het bestaande hoofdvolume. De betrokken percelen hebben als adres Oosterwijk 92 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2A126F2 en 2A126P.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60