Omgevingsvergunning uitbreiding woning Overwijs 6 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019
  • OMV_2018152264 en OMV/2018/0235

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Philipe Wouter en An Van Herck voor het uitbreiden van een bestaande woning met een aanbouw, het vernieuwen van een bestaand bijgebouw en het oprichten van een carport in de rechterzijtuinstrook. Het betrokken perceel heeft als adres Overwijs 6 in Westerlo en als kadastrale ligging 2B114C3 en 2B114D3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60