Omgevingsvergunning vellen 11 hoogstambomen Tongerlostraat 129 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018
  • OMV_2018108718 en OMV/2018/0171

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van elf hoogstambomen in de tuinzone waarvan tien dennen en een eik. Het  betrokken perceel heeft als adres Tongerlostraat 129 in Oevel en als kadastrale ligging 4C107L en 4C107M.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60