Omgevingsvergunning vellen bomen Den Ast Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019033873 en OMV/2019/0046

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Ludovicus Schelles voor het vellen van hoogstammige bomen. Het betrokken perceel heeft als adres Den Ast in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A1035D.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60