Omgevingsvergunning vellen bomen Kapellerij 6 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019
  • OMV_2018157081 en OMV/2018/0240

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jef Gielis voor het vellen van vijftien berken en één zomereik ter hoogte van de berm. Het betrokken perceel heeft als adres Kapellerij 6 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E8B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60