Omgevingsvergunning vellen bomen Neurusstraat 2/1 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019
  • OMV_2018153871 en OMV/2018/0234

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Johan August Westhovens voor het vellen van een twaalftal dennenbomen en drie loofbomen. Het betrokken perceel heeft als adres Neurusstraat 2/1 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A525V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60