Omgevingsvergunning vellen boom De Roos Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_2018053954 en OMV/2018/0070

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van een hoogstammige canadapopulier met een stamomtrek van 4,60 meter in De Roos in Oosterwijk. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 2B249B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60