Omgevingsvergunning vellen boom Monnikendijk 17 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018
  • OMV_2018029574 en OMV/2018/0035

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van een hoogstamboom in de Monnikendijk 17 in Tongerlo. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 2E73V4.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60