Omgevingsvergunning vellen boom Tolhuis 43 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2018
  • OMV_2018007248

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van een boom. Het gaat over het perceel grond rechts van Koning Leopoldlaan 89 in Westerlo met als kadastrale ligging 2F17G.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60