Omgevingsvergunning vellen dennen en sparren bij woning Hoog Heultje 36 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018
  • OMV_2018074815 en OMV/2018/0112

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van dennen en sparren bij een bestaande  vrijstaande eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Hoog Heultje 36 Heultje en als kadastrale ligging 1D711E2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60