Omgevingsvergunning vellen drie Amerikaanse eiken Goorakker 11 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2018
  • OMV_2018045435 en OMV/2018/0056

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van drie Amerikaanse eiken in Goorakker 11 in Westerlo. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 1B258F en 1B258G.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60