Omgevingsvergunning vellen drie hoogstambomen Bijstraat 76 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018063986 en OMV/2018/0094

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van drie hoogstammige bomen (es en els). Het betrokken perceel heeft als adres Bijstraat 76 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2C225R.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60