Omgevingsvergunning vellen eik Duivengracht 34 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2018
  • OMV_2018018350 en OMV/2018/0015/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van een eik op een perceel grond in de Duivengracht 34 in Heultje. Het perceel heeft als kadastrale ligging 1E284C.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60