Omgevingsvergunning vellen twee dennen Heivelden 13 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018064642 en OMV/2018/0095

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van twee dennenbomen bij een zonevreeemde woning in agrarisch gebied. Het betrokken perceel heeft als adres Heivelden 13 Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 1C326B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60