Omgevingsvergunning vellen twee hoogstambomen Kromstraat Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018
  • OMV_2018094566 en OMV/2018/0152

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van twee hoogstambomen. Het betrokken perceel heeft als adres Kromstraat in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A663R..

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60