Omgevingsvergunning vellen vijf sparren Processieweg 18 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018
  • OMV_2018099285 en OMV/2018/0158

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het vellen van vijf dode sparren. Het betrokken perceel heeft als adres Processieweg 18 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1020H2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60