Omgevingsvergunning veranda Zagerijstraat 29 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2018
  • OMV_2018002624

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding voor het regulariseren van een veranda. Het gaat over de woning in de Zagerijstraat 29 in Voortkapel met als kadastrale ligging 1A867K.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60