Omgevingsvergunning verbouwing aanbouw eengezinswoning Abdijstraat 18 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019
  • OMV_2019023236 en OMV/2019/0035

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Kristof Beernaert en Mieke Van Doren voor het verbouwen van een bestaande aanbouw achter een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Abdijstraat 18 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E166S.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60