Omgevingsvergunning verbouwing bijgebouw Schuurveldstraat 49 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019
  • OMV_2019011489 en OMV/2019/0016

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Veronique Van Hove voor het verbouwen van een bestaand bijgebouw bij een zonevreemde woning. Het betrokken perceel heeft als adres Schuurveldstraat 49 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B545A.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60