Omgevingsvergunning verbouwing eengezinswoning Eikelstraat 6 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018113872 en OMV/2018/0179

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, het slopen van een deel van het bestaande bijgebouw en het vellen van twee bomen. Het betrokken perceel heeft als adres Eikelstraat 6 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B797H en 1B797K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60