Omgevingsvergunning verbouwing eengezinswoning Kerkhofstraat 70 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2019
  • OMV_2018139319 en OMV/2018/0211

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jelle Vanderstappen en Julie Potiau voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande vrijstaande eengezinswoning na het slopen van een bestaande aanbouw. De betrokken percelen hebben als adres Kerkhofstraat 70 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B280B en 2B308B2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60