Omgevingsvergunning verbouwing eengezinswoning met zorgwoning en oprichting bijgebouw EJ Van Gansenstraat 2 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018
  • OMV_2018081682 en OMV/2018/0138

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning met zorgwoning en het oprichten van een vrijstaand bijgebouw. Het betrokken perceel heeft als adres E.J. Van Gansenstraat 2 Westerlo en als kadastrale ligging 1B429D5.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60