Omgevingsvergunning verbouwing eengezinswoning Schuurveldstraat 49 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018
  • OMV_2018033876 en OMV/2018/0039

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning zonder vermeerdering van het bouwvolume. Het betrokken perceel heeft als adres Schuurveldstraat 49 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B545A.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60