Omgevingsvergunning verbouwing en renovatie halfopen eengezinswoning Koning Leopoldlaan 22 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2018
  • OMV_2018074895 en OMV/2018/0115

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en renoveren van een bestaande eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Koning Leopoldlaan 22 Westerlo en als kadastrale ligging 1B765K2 en 1B765P3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60