Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding bib Kasteelpark 5 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018
  • OMV_2018079079 en OMV/2018/01343

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor verbouwen en uitbreiden van de inkomruimte en de jeugdafdeling van de bib. Het betrokken perceel heeft als adres Kasteelpark 5 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B871K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60