Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding eengezinswoning en oprichting carport en bijgebouw Molenwijk 24 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018
  • OMV_2018045989 en OMV/2018/0110

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en het uitbreiden van een bestaande vrijstaande eengezinswoning, het oprichten van een carport in de linkse bouwvrije zijtuinstrook en het oprichten van een bijgebouw tegen de linkerperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Molenwijk 24 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E255X.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60