Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding eengezinswoning Kloosterstraat 39 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2019
  • OMV_2018124895 en OMV/2018/0198

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning in halfopen bebouwing en het oprichten van een bijgebouw tegen de rechterperceelgrens na het slopen van de bestaande achterbouw en twee bijgebouwen. Het betrokken perceel heeft als adres Kloosterstraat 39 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A649F3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60