Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding Kunstencampus Boerenkrijglaan 23, 23B en 25 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2018
  • OMV_2018081899 en OMV/2018/0141

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van de Kunstencampus in Westerlo na het slopen van de bestaande achterbouw en een bijgebouw. Het  betrokken perceel heeft als adres Boerenkrijglaan 23, 23B en 25 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B777R4.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60