Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding woning Biezenstraat 64 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2019
  • OMV_2019001772 en OMV/2019/0004

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Sven Van der Auwera en Inge Lachi voor de verbouwing en uitbreiding van een bestaande eengezinswoning in open bebouwing na het slopen van een aanbouw. Het betrokken perceel heeft als adres Biezenstraat 64 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A1041E2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60