Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding woning Kruisstraat 6 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2019
  • OMV_2018151478 en OMV/2018/0230

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Katleen De Wijn voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande zonevreemde woning. De betrokken percelen hebben als adres Kruisstraat 6 in Westerlo en als kadastrale ligging 1A161A, 1A163A, 1A164A, 1A164E, 1A164G, 1A164H, 1A164K, 1A164L, 1A166A, 1A166B, 1A168A, 1A168B, 1A169A, 1A173A, 1A174C, 1A176A en 1A176E.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60