Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding woning Molenwijk 18 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2018
  • OMV_2018122578 en OMV/2018/0192

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande vrijstaande eengezinswoning, het vellen van een hoogstamboom en het slopen van de op het perceel aanwezige bijgebouwen. Het betrokken perceel heeft als adres Molenwijk 18 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E255Z.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60