Omgevingsvergunning verbouwing en uitbreiding woning Tongerlostraat 129 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2019
  • OMV_2019045491 en OMV/2019/0063

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Mathias Van de Vliet en Alexandra Debecker voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning, het slopen van bijgebouwen, het slopen en aanleggen van verhardingen en een complementaire functie als kapsalon. De betrokken percelen hebben als adres Tongerlostraat 129 in Oevel en als kadastrale ligging 4C107L en 4C107M.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60