Omgevingsvergunning verbouwing handelszaak Lange Nieuwstraat 34, 34A en 34B Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018
  • OMV_2018073331 en OMV/2018/0131

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Studiebureau Cobbaut voor het verbouwen van de gelijkvloerse verdieping van een bestaande handelszaak en het omvormen ervan in een kantoor en een handelsruimte. Het betrokken perceel heeft als adres Lange Nieuwstraat 34, 34A en 34B Tongerlo en als kadastrale ligging 2E364X en 2E364Y.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60