Omgevingsvergunning verbouwing voorgevel Bosbesstraat 25 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
  • OMV_2019038137 en OMV/2019/0052

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Tom Geerts voor het vervangen van de garagepoort in de voorgevel door een raam en een deur. Het betrokken perceel heeft als adres Bosbesstraat 25 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B54A3.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60