Omgevingsvergunning verbouwing woning en sloop bijgebouw Asberg 25 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018058890 en OMV/2018/0086

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande vrijstaande eengezinswoning en het slopen van een bijgebouw in de rechterzijtuinstrook. De betrokken percelen hebben als adres Asberg 25 in Westerlo en als kadastrale ligging 1C283K en 1C283V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60