Omgevingsvergunning verbouwing woning Gravin de Merodestraat 91 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019
  • OMV_2018121359 en OMV/2018/0197

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Jelle Van Noten voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning, het oprichten van een open carport en een garage-werkplaats na het slopen van een bestaande aanbouw en bijgebouwen. De betrokken percelen hebben als adres Gravin de Merodestraat 91 in Heultje en als kadastrale ligging 1D948H, 1D948M en 1D948N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60