Omgevingsvergunning verbouwing woning, inrichting zorgwonen, afbraak garage en bouw carport Schuurveldstraat 5 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018
  • OMV_2018008134 en OMV/2018/0007

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning, de inrichting van zorgwonen, de afbraak van een vrijstaande garage en de bouw van een carport in de Schuurveldstraat 5 in Oosterwijk. Het perceel heeft als kadastrale ligging 2B434H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60