Omgevingsvergunning verbouwing woning Kloosterstraat 113 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2018
  • OMV_2018025751 en OMV/2018/0030

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning en het slopen van bijgebouwen in de Kloosterstraat 113 in Voortkapel. Het betrokken perceel heeft als kadastrale ligging 1A689K.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60