Omgevingsvergunning verbouwing woning Koning Leopoldlaan 39 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2018
  • OMV_2018044771 en OMV/2018/0055

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan Corvee bvba voor het verbouwen van een bestaande woning in halfopen bebouwing waarbij een bestaande aanbouw gesloopt en vervangen wordt door een nieuwe aanbouw met plat dak in de Koning Leopoldlaan 39 in Westerlo. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 1B761M en 1B761N.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60