Omgevingsvergunning verbouwing woning Ter Voort 238 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018
  • OMV_2018052280 en OMV/2018/0069

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning waarbij de bestaande aanbouw gesloopt en vervangen wordt door een nieuwe aanbouw en voor het slopen van een bestaand bijgebouw tegen de perceelgrens in Ter Voort 238 in Voortkapel. De betrokken percelen hebben als kadastrale ligging 2A113X en 2A113Y.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60