Omgevingsvergunning verbouwing zonevreemde woning Heieinde 108 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019
  • OMV_2018134386 en OMV/2018/0238

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Rita Herbosch, Danny Dalving en Gitte Janssens voor het verbouwen van een zonevreemde woning. De betrokken percelen hebben als adres Heieinde 108 in Oevel en als kadastrale ligging 4C293A en 4C293C. 

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60