Omgevingsvergunning verbreding autostaanplaats Prelaat Streyterslaan 21 Trienenkant

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019
  • OMV_2019012179 en OMV/2019/0040

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Mark Thijs voor het verbreden van een bestaande autostaanplaats door het aanleggen van een bijkomende klinkerverharding. Het betrokken perceel heeft als adres Prelaat Streyterslaan 21 in Trienenkant en als kadastrale ligging 2C355L.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60