Omgevingsvergunning verkaveling Boerenkrijglaan 209, 211 en 213 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019
  • OMV_2018158698 en OMV/2019/0001/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Frederik Van Sonhoven voor het bijstellen van een bestaande verkaveling. Daarbij wordt de diepte en de breedte van lot 3 gewijzigd. De betrokken percelen hebben als adres Boerenkrijglaan 209, 211 en 213 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B117B, 1B117G, 1B117K en 1B117L. 

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60