Omgevingsvergunning verkaveling Crilsplein Trienenkant

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019
  • OMV_2019012170 en OMV/2019/0003/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Klaus Raeymaekers voor het verkavelen van een perceel grond in twee loten, bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Het betrokken perceel heeft als adres Crilsplein in Trienenkant en als kadastrale ligging 2C354A10.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60