Omgevingsvergunning verkaveling Geelse straat 90, 92 en 94 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2019
  • OMV_2018107122 en OMV/2018/0010/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen in drie loten bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen in halfopen en gesloten bebouwing na het slopen van de bestaande woning met duivenlokaal. De betrokken percelen hebben als adres Geelse straat 90, 92 en 94 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E357D en 2E357E.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60