Omgevingsvergunning verkaveling Gooreinde 42 en 44 en Kruisstraat 26 Westerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2019
  • OMV_2018142549 en OMV/2018/0017/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Marjan De Groot voor het opsplitsen van de tot 1 lot samengevoegde loten 3 en 4 zodat opnieuw twee loten voor open bebouwing ontstaan die hernoemd worden tot lot 1 en lot 2. De betrokken percelen hebben als adres Gooreinde 42, Gooreinde 44 en Kruisstraat 26 in Westerlo en als kadastrale ligging 1C171A en 1C171H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60