Omgevingsvergunning verkaveling Kerkhofstraat 55 en 57 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2019
  • OMV_2018112828 en OMV/2018/0012/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het wijzigen van een verkaveling voor wat betreft het bouwprofiel, de dakvorm, en het uitbreiden van de strook voor bijgebouwen tot tegen de linker- en rechterperceelgrens. De betrokken percelen hebben als adres Kerkhofstraat 55 en 57 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B379C en 379D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60