Omgevingsvergunning verkaveling Olenseweg 374 en 376 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
  • OMV_2019013136 en OMV/2019/0002/V

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Marjan De Groot voor het verkavelen van een perceel grond in twee loten, bestemd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijhorende bijgebouwen. De betrokken percelen hebben als adres Olenseweg 374 en 376 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B436H.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60